Home

'Waar is toch die kadekraan gebleven die vroeger aan de IJsselkade stond?'

Niemand heeft enig idee, een onderzoek volgt. De kadekraan blijkt eind jaren '60 gesloopt te zijn. Jammer van zo’n waardevol monument.

Daarom hebben wij, stichting Kadekraan Campen, de handen ineen geslagen om de kraan weer in ere te herstellen.
Op de financiële dekking na zijn we klaar om met de werkzaamheden te beginnen.

Ons doel is dat tijdens de internationale Hanzedagen 2017 de exacte replica van het oorspronkelijke model kan worden bewonderd.